Afhentning og levering overalt i Danmark

Kontakt os på tlf. 75 14 33 00 for et uforpligtende tilbud

Skal vi ringe dig op?

Udfyld felterne, og vi kontakter dig​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Farligt gods

Mission: At gøre farligt gods og transport deraf til en sikker sag!

Nye såvel som gamle, gør at mange virksomheder ikke kan følge med.


Vi støder på mange specielle udtryk - ét af dem er ADR, som kommer fra det franske:


Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par
Route


Dette er den Europæiske konvention om international transport af farligt gods via vejnettet.


ADR er dog ingen nyhed. Den har således været gældende siden den 19. september 1949 under artikel 4 i den internationale færdselskonvention.


I 1999 kom der en ny bekendtgørelse, der omhandler sikkerhedsrådgivning i forbindelse med ADR.

Den satte ny dagsorden indenfor håndtering af farlige stoffer og kemikalier, herunder krav om tilknytning af en sikkerhedsrådgiver til virksomheder som har med farliggods at gøre.


Det er dog stadig kun få virksomheder, der i deres hverdag har så meget med ADR- farliggods at gøre, at de har deres egen sikkerhedsrådgiver.


Men flere og flere mindre og mellemstore vælger at bruge en ekstern sikkerhedsrådgiver, på den måde slipper man for en dyre, uddannelse af en sikkerhedsrådgiveren og eventuelle problemer ved jobskifte osv..


Disse virksomheder har behov for en sikkerhedsrådgiver, når de har farliggods:

  • Transportvirksomheder
  • Afsendervirksomheder
  • Modtagervirksomheder


Så hvis din virksomhed tilhører en af ovenstående virksomheder eller I er usikre på om Jeres virksomhed skal have en ADR- Sikkerhedsrådgiver tilknyttet, står vi gerne til rådighed med råd og vejledning.


Vi tilbyder således.

I opstartsperioden vil sikkerhedsrådgiveren skulle bruge nogle ekstra timer til at sætte sig ind i virksomhedens behov og evaluerer sikkerhedsprocedurer.

​Derefter skal der påregnes nogle inspektions besøg og færdiggørelse af en års rapport.

Operation: At gøre farligt gods og transport deraf til en sikker sag!​

Føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes.


Rådgive virksomheden om transport af farligt gods.
Undersøge, hvad der er praksis, og om nødvendigt indføre procedurer for en lang række forhold af betydning for sikkerheden omkring vejtransport af farligt gods.


Sikre, at de af virksomhedens medarbejdere, der har opgaver vedrørende vejtransport af farligt gods, har den fornødne uddannelse.
Sikre, at uheld, hændelser og konstaterede overtrædelser i relation til vejtransport af farligt gods undersøges nærmere og følges op af forebyggende tiltag.


Indhente alle relevante oplysninger og udarbejde en rapport til Jeres virksomhed, såfremt der sker hændelser eller uheld med tilknytning til virksomheden.
Udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i forbindelse med farligt gods i det forløbne år.
Opgaverne udføres naturligvis i samarbejde med virksomheden, der også selv kommer til at stå for den daglige kontrol og arbejdet med farligt gods.

Målsætning​​

Lambert Transport har egen eksamineret sikkerhedsrådgiver, der kan hjælpe Jeres virksomhed med at opfylde lovkravene.


Ulykker sker kun for alle andre.
Mener mange sikkert! Men helt undgå dem helt, kan man ikke. Men med god og behørig omhu kan de fleste undgås eller begrænses.

​Få et gratis tilbud

​Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud på din kommende transport.

Lambert Transport

​Lykkesvej 2, Kvaglund

6705 Esbjerg Ø

​CVR: 76779716


​Tlf.: 75 14 33 00

​E-mail: transport@lk1.dk

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke