Afhentning og levering overalt i Danmark

Kontakt os på tlf. 75 14 33 00 for et uforpligtende tilbud

Skal vi ringe dig op?

Udfyld felterne, og vi kontakter dig​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Ansvar og befordringsbestemmelser.

ANSVAR

Lambert Transport er ansvarlig for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af godset eller ved beskadigelse af dette i tidsrummet fra dets modtagelse til befordring og til afleveringen.
Lambert Transport er ikke ansvarlig, hvis tabet eller beskadigelsen er forårsaget af en fejl fra den berettigedes side eller en ordre fra denne, eller godsets særlige natur (indre fordærv, svind m.v.) eller forhold, som Lambert Transport ikke har kunnet undgå, og hvis følger man ikke har kunnet afværge.


ERSTATNING

Erstatning for skade eller bortkomst af gods beregnes efter godsets værdi på den tid og plads, hvor Lambert Transport fik godset i sin varetægt. Godsets værdi beregnes efter afsenderens kostpris, dog ikke efter antikværdi eller nogen form for affektionsværdi.

Desuden erstattes fragt, told og andre omkostninger ved transporten med hele beløbet ved fuldstændig bortkomst og med et forholdsmæssigt beløb ved delvis bortkomst. Derudover har Lambert Transport ikke pligt til at yde erstatning for mistet handelsgevinst, tabt marked eller anden form for indirekte tab Lambert Transport´s ansvar er dog begrænset til fragtfører ansvarsforsikringens dækning. Forsikringen er tegnet hos codan og dækker et beløb af indtil 8,33 SDR pr. kg. Gods, der må befordres med køretøjet i Danmark. I udlandet begrænses ansvaret til CMR-lovgivningen.​

ANMELDELSE AF MANGLER ELLER SKADE
På grundlag af mangel eller skade på gods, som Lambert Transport afleverer, skal modtageren overfor chaufføren anmelde dette samtidig med, at man modtager godset. Anmeldelsen skal noteres i fragtbrevet eller på modtagers brevpapir og bekræftes af chaufføren – kopi skal følge chaufføren retur. Modtageren har ikke ret til at disponere over godset på en sådan måde, at besigtigelsen af mangel eller skade fra Lambert Transport /CODAN’s side umuliggøres eller gøres betydeligt sværere. Hvis modtager ikke har iagttaget det ovenfor om anmeldelse og disposition over godset anførte, er Lambert Transport befriet for pligt til at erstatte mangelen eller skaden.


I øvrigt henvises der til CMR-loven, der betragtes som grundlag for løsning af evt. tvistigheder, der skulle kunne fremkomme.

​Få et gratis tilbud

​Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud på din kommende transport.

Lambert Transport

​Lykkesvej 2, Kvaglund

6705 Esbjerg Ø

​CVR: 76779716


​Tlf.: 75 14 33 00

​E-mail: transport@lk1.dk

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke